Plán aktivít na školský rok 2020/2021

Print Friendly, PDF & Email

Naše aktivity- plán aktivít na šk.rok 2020/21
Tieto aktivity realizujeme hravou formou pomocou vymedzených tém na daný mesiac a týždenných podtém. Predstavujú konkrétny obsah vzdelávania pomocou aktivít s deťmi v rámci určitého obdobia, ako aj tradíciu i podmienky našej materskej školy. Vytvárajú priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí, rozvoj a upevňovanie ich zručností, návykov a postojov.

Mesiac        Obsahové celky Témy                                                              
IX. Klopi,  klopi  brána… Ahojte kamaráti
Hračky v škôlke
Čo má škôlkár v skrinke
Bezpečne do škôlky
Od rána do večera
 
Mimoriadne aktivity:
jesenná výstava v KD, z kuchyne starých mám v KD
X. Jeseň pani bohatá… Na poli a v záhrade
Prší fúka do klobúka
Zdravá výživa
Šarkan letí
Mimoriadne aktivity:
Projekt:  Ovocníčkové a zeleninové dni
·   Jablkový deň 6.10.- svetový deň jablka
·   Deň zdravej výživy 16.10. – svetový deň výživy
Projekt : Prší, fúka do klobúka
·  Z lásky deduškovi a babičke– vystúpenie v KD
·  Šarkaniáda
·  Land art
 

XI.

 
My sme deti maličké…..
Moje telo
Tlkot srdiečka
Zúbky, zúbky čisté zúbky mám
Zvieratká sa pripravujú na zimný spánok
Stromy
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Veselé zúbky
·  Beseda s ujom poľovníkom
·  Vychádzka do farskej záhrady – spomienka padlým vojakom
·  Vianočné dielne, Vianočné trhy, akadémia
 

XII.
 

 Adventný čas tiká, svetielko v ňom bliká… Štedrý dedko Mikuláš
Vôňa Vianoc
Tradície a zvyky Vianoc
Mimoriadne aktivity:
·  Práva dieťaťa – čítanie pravidiel správania pomocou piktogramov – Deň ľudských práv dieťaťa 10.12.
·  Projekt :  Od Ondreja do Vianoc           
·  Zvyky na Ondreja
·  Zvyky na Luciu
·  Zvyky na Barboru
·  Zvyky na Mikuláša
·  Zvyky a tradície štedrého večera
·  Vianočná akadémia, vianočné trhy v KD
·  Lampášikový sprievod – rozsvietenie stromčeka pred OÚ, stretnutie s Mikulášom , koledovanie v múzeu
·  List Ježiškovi
·   Pečenie medovníkov, Vianočných oplátok
·  My sme malí koledníci -koledovanie po dedine , roznášanie vianočných pozdravov
·  Štedrý večer v MŠ – Zvyky a tradície Vianoc, rozbaľovanie darčekov
I.  Padá sniežik biely sniežik… Babka perinbabka a jej záhady
 Prosba vtáčkov
Fašiangy v MŠ
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Záhady zimy
·  Pokusy  sneh, ľad, voda
·  Snehuliaci na školskom dvore
·  Staráme sa o vtáčikov- výroba kŕmidiel, prikrmovanie vtákov v školskej a farskej záhrade
·  Fašiangy v MŠ – zvyky a tradície
·  Karneval v KD
II.  Cestujeme….. Cestujeme vlakom aj vesmírom
Bratislava
Slovensko
Naša dedina a okolie
 
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt : Vesmír a jeho tajomstvá
·  Projekt: Sme Krakovanci
·  Návšteva OÚ /st. trieda/,
·  Výtvarné súťaž – Vesmír očami detí
III. Vyjdi, vyjdi slniečko… Vytvorme si knihu
Z rozprávky do rozprávky
Vitaj jar
Od semienka k rastlinke
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Prebúdzame jar- Vynášanie Moreny, jarné zvyky
·  Projekt : Vytvorme si knihu
·  Projekt : Putovný batôžtek
·  Obecnej knižnic, Mestskej v PY
·  Projekt : Od semienka k rastlinke 
·  Projekt: Kde všade je voda – Svetový deň vody
·  Deň otvorených dverí pre rodičov
IV. Rastieme zdravo… V zdravom tele zdravý duch
Veľká noc
Hospodárske zvieratá
Deň Zeme
Mimoriadne aktivity:
·  Projekt: Maľované vajíčko
·   Zvyky a tradície od Zeleného štvrtka až po Veľkú noc
·   Zdobenie kraslicového stromčeka pred OÚ
·   Veľkonočné dieľne
·   Veľkonočné trhy spojené s remeselníckymi ukážkami, tvorivé dielne
·  Projekt : Evička nám ochorela
·  Putovanie jabĺčka tráviacim traktom
·  Týždeň zdravia 7.4. svetový deň zdravia
·  Projekt: Naša Zem
·  Deň Zeme 22.4.
V. Máj , máj, zelený pod oblôčkom… Rodina a jej členovia
Mama, teplo domova
Pracovné profesie
Kvety, liečivé rastliny
Mimoriadne akcie:
·  Návšteva múzea – priame pozorovanie
·  Tvoríme s hlinou- Aktívne zapájanie do hrnčiarskeho remesla
·  Mamičky  naše drahé- Vystúpenie ku dňu matiek v KD 
·  Priame pozorovanie starostlivosti matky o novorodenca
·  Oboznámenie detí s niektorými druhmi liečivých rastlín a ich využitie- návšteva bylinkárky
VI. Hurá leto MDD
Exotické zvieratá
Život pri potoku
Rozlúčka predškolákov
Bezpečné prázdniny
Mimoriadne akcie:
·  Projekt: Motýlie záhady
·  Projekt : Detská olympiáda
·  Projekt : Maturita predškoláka
·  Projekt: Deň rodiny
·  Koncoročný výlet

Týmito aktivitami spestrujeme každodennú výchovno vzdelávaciu činnosť detí. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, športu, zdravej výžive, enviromrntálnej výchove, okoliu oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Náš život je kultúrne bohatý, podľa ponúknutých možností budeme reagovať počas celého školského roka  na divadelné predstavenia a zapájať sa do rôznych súťaží.
Našim cieľom je dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho  života.

Pozvánka na Deň rodiny v piatok 8.6.2018

Print Friendly, PDF & Email
Obecný Krakovany v spolupráci so Základnou školou v Krakovanoch a Materskou školou v Krakovanoch pozýva deti a rodičov na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 od 16,30 hod. na futbalovom ihrisku v Krakovanoch. Vstup je voľný.

Sprievodné podujatia:
– ukážka zásahu hasičov,
– ukážka práce colníkov,
– ukážky rytierov,
– skákací hrad,
– let balónom,
– rodinné zábavno-športové súťaže
Pripravené je bohaté občerstvenie (teplé jedlo aj pitie). V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná.

Pozvánka na tradičné vianočné trhy 3.12.2017

Print Friendly, PDF & Email

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2017 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

  • vianočná akadémia detí z MŠ
  • tvorivé dielne
  • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
  • domáce koláčiky, čajové pečivo
  • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
  • vianočná kapustnica
  • detský kútik s anjelikmi