Pozvánka na Deň rodiny v piatok 8.6.2018

Print Friendly, PDF & Email
Obecný Krakovany v spolupráci so Základnou školou v Krakovanoch a Materskou školou v Krakovanoch pozýva deti a rodičov na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 od 16,30 hod. na futbalovom ihrisku v Krakovanoch. Vstup je voľný.

Sprievodné podujatia:
– ukážka zásahu hasičov,
– ukážka práce colníkov,
– ukážky rytierov,
– skákací hrad,
– let balónom,
– rodinné zábavno-športové súťaže
Pripravené je bohaté občerstvenie (teplé jedlo aj pitie). V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná.

Pozvánka na tradičné vianočné trhy 3.12.2017

Print Friendly, PDF & Email

ZRŠ pri Materskej škole v Krakovanoch a kolektív MŠ Krakovany pozýva všetky deti, rodičov i starých rodičov na Tradičné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. decembra 2017 od 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Krakovanoch.

Pripravené sú:

  • vianočná akadémia detí z MŠ
  • tvorivé dielne
  • vianočný dekoračný tovar domácej výroby
  • domáce koláčiky, čajové pečivo
  • vianočný punč, alko i nealko občerstvenie
  • vianočná kapustnica
  • detský kútik s anjelikmi

Plán aktivít na školský rok 2017/2018

Print Friendly, PDF & Email

Počas celého roka sa budeme  zapájať sa do rôznych výtvarných a tvorivých súťaží,  a zúčastňovať sa divadelných predstavení, kultúrnych programov a hudobných koncertov podľa ponúk a možností.        

SEPTEMBER

Adaptačný pobyt novoprijatých detí

Zvieratká z lesa na tekvicovom dvore–  jesenná výstava V KD, ukážka starodávnych jedál a ochutnávka

Tradície deťom- výstava v MŠ – dožinky , zber úrody- ukážky starodávneho prac. náradia

Ovocie do košíka

Týždeň detskej tvorivosti k jesennej výstave

OKTÓBER

Jablkový deň  –  jablkové stolovanie, svetový deň jablka  6.10.

Šarkaniáda   – púšťanie šarkanov ,

Úcta k starším – vystúpenie detí v KD

16.10. Svetový deň výživy- Žijeme zdravo – príprava zeleninových

šalátov , súťaživé hry s deťmi ZŠ

Začiatok realizácie podporného programu SCŠPP

Depistáž percepčných schopností detí CPPPaP

Začiatok krúžku anglického jazyka

Vystúpenie detí v KD k sviatku úcty k starším

 NOVEMBER

Výstava v MŠ: Tradície deťom – Od Lucie až do Vianoc

Vianočné dielne v MŠ – týždeň detskej tvorivisti

Deň materských škôl na Slovensku 4.11.

 Spomienka padlým vojakom vo farskej záhrade 11.11.- Vychádzka do farskej záhrady , kladenie kvetov

Ukážka paličkovanej čipky a aktívne zapájanie  st.detí do paličkovania

 DECEMBER

Vianočné trhy  v KD

Vianočná akadémia v KD

Zapálenie prvej adventnej sviece

Čítanie pravidiel správania sa pomocou piktogramov Deň ľudských práv a práv dieťaťa 10.12

Lampášikový sprievod – rozsvietenie stromčeka pred  OÚ , stretnutie s Mikulášom

Vianočná pošta – list Ježiškovi

Pečenie medovníkov, oplátok

My sme malí koledníci  – spievanie  kolied  na OÚ , u sponzorov

Zvyky a tradície Vianoc – Štedrý večer v MŠ

JANUÁR

Výstava v MŠ: Tradície deťom – obdobie „fašangu“

Snehuliaci v MŠ  – stavanie  snehuliakov , hry so snehom

Staráme sa o vtáčikov – prikrmovanie vtáčikov do kŕmidiel    v areály MŠ a farskej záhrade

Fašiangy v MŠ

Beseda s ujom poľovníkom

 FEBRUÁR

Karneval v KD

Srdiečkové párty  – prosociálne aktivity

Súťaž : Vesmír očami detí

Paličkovaná čipka- ukážka techniky  a čipky spojená s aktívnym zapojením detí

Tematické týždne – Moja rodná obec, Slovensko, návšteva OÚ a múzea Za krakovskú bránu

 MAREC

Výstava : Tradície deťom- Jarné zvyky a obyčaje

Vynášanie Moreny – jarné zvyky

Deduško , babička prečítaj mi rozprávku

Putovný batôžtek

Vytvorme si knihu – čítanie na pokračovanie s rodičmi

Návšteva Obecnej knižnici

Deň  otvorených dverí

Veľkonočné dielne v MŠ – týždeň detskej tvorivosti v MŠ

Od semienka k rastlinke – sadenie rastlín a ich starostlivosť o ne

Kde všade je voda – pokusy Svetový deň vody 22.3.

Návšteva Mestskej knižnice v PY

Ukážka drôtikovania kraslíc

Prednáška o spôsobilosti detí pred vstupom do ZŠ

Veľkonočné trhy v KD, Vynášanie Moreny, Zdobenie kraslicového stromčeka pred OÚ

APRÍL

Deň Zeme / 22.4./ – eko hry na šk. dvore

Evička nám ochorela – Svetový deň zdravia, beseda so zdravotnými sestrami MsČk

Týždeň ochrany prírody

 MÁJ

Ukážky starostlivosti o bábätko

Deň Matiek v KD

Stavanie mája

Beseda s bylinkárkou

Tvoríme s hlinou – aktívne zapojenie detí do hrnčiarskeho remesla

Zápis detí na školský rok 2018/2019 do MŠ, ZŠ

JÚN

Športová olympiáda

Adaptačný pobyt novoprijatých detí

Koncoročný výlet

Návšteva OÚ

MDD –  hľadanie pokladu

Deň rodiny

Maturita Predškoláka   

Tvorivé dielne na folklórnych slávnostiach