Foto: Rozlúčka predškolákov

Print Friendly, PDF & Email

Streda 30. jún bol pre našu materskú školu dňom slávnostným a rozlúčkovým. So škôlkou, kamarátmi, pani učiteľkami i personálom sa lúčili naši tohtoroční predškoláci. Po úvodnom zápise a privítaní si tradičnou „maturitnou skúškou“ preverili svoje nadobudnuté vedomosti a dokázali, že sú na školu pripravení.  Nasledovalo stužkovanie a slávnostná prísaha na stužku. Pripravili si rozlúčkovú pesničku i básničku, spolu s deťmi mladšej triedy sa navzájom obdarovali a od pani učiteliek dostali na pamiatku darčeky. Pre všetkých bolo pripravené malé občerstvenie. Po slávnosti sa v sprievode s hudobno-rytmickým doprovodom vybrali s tablom k obecnému úradu. Tam ho pani učiteľky vyvesili do vitríny a spoločne sa vyfotili pred sochou medveďa. 

Zároveň sa deti i rodičia lúčili s pani učiteľkou Vierkou Garafovou, ktorá učiteľskú profesiu „vešia na klinec“ a odchádza do zaslúženého dôchodku. Za všetkých rodičov jej osobne prišla poďakovať a odovzdať krásnu kyticu pani Mária Valová.

Foto: Najkrajšie jabĺčko

Print Friendly, PDF & Email

Projekt                                                                 
NAJKRAJŠIE JABĹČKO

Firma Plantex vo Veselom pri Piešťanoch, ktorí sú  dodávatelia
školského ovocie aj pre našu materskú školu, zrealizovala projekt
financovaný s podporou EÚ – podpora školského programu pod názvom „ Kto
namaľuje najkrajšie jabĺčko“. Do tohto projektu sa zapojila aj naša
materská škola. Deti namaľovali jablká rôznou technikou, za ich
kreativitu, úspešnosť, snahu a zapojenie sa do projektu sme boli
odmenení ovocným rodinným stromčekom spolu s pracovným náradím – motykou
a všetky deti dostali farbičky. Stromček sme zasadili do areálu
materskej školy, o ktorý sa deti budú starať, polievať. Výtvarné práce
deti sú vystavené v záhradnom centre Plantexu.                           
                                                ĎAKUJEME!

Foto: Olympiáda MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Streda 23. júna patrila v našej materskej škole predovšetkým športu. Svoje pohybové zdatnosti si zmerali malí olympionici mladšej i staršej triedy. Zahájenie sa nieslo v znamení pochodu s olympijským ohňom a zástavou a poriadnou rozcvičkou. Deti sa zúčastnili troch disciplín – hod loptou, skok do diaľky z miesta a beh. Odmenou pre všetky deti za zvládnutie  disciplín boli zlaté medaile a diplomy. Na záver nechýbala ani Slovenská hymna. 

Foto: Týždeň detskej radosti

Print Friendly, PDF & Email

Hurá, je tu MDD a s ním spojené veľké množstvo zábavy. Inak tomu nebolo ani tento rok. Napriek niektorým pretrvávajúcim obmedzeniam, sme si s našimi škôlkarmi užili celý týždeň naplno. Týždeň detskej radosti sa niesol v znamení dinosaurov, dinosveta, ale aj zábavy vo forme skákacieho hradu, karnevalu či sladkej studenej odmeny. V pondelok sa deti hravou formou oboznamovali so životom dinosaurov, vytvárali si dinosaury z rôznych materiálov, zúčastnili sa divadielka z Mestskej knižnice Piešťany O troch prasiatkach/Ako išlo vajce na vandrovku. V utorok nás čakala Cesta do Praveku, kde sme sa zahrali na bádateľov a pátrali po dinosaurom poklade prostredníctvom rôznych úloh. V stredu sme si spoločne vytvorili Dinosvet a simulovali výbuch pravekej sopky prostredníctvom prírodovedného pokusu. Vo štvrtok už na deti čakal skákací hrad a športové dinohry na šk. dvore. A v piatok parádny karneval s našimi praktikantkami, ktoré si pripravili pre deti niekoľko tanečných choreografií. A ako sladká bodka na záver – osviežujúca zmrzlina u Notára. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Viac k tomu netreba nič dodať, o všetkom vypovedajú šťastné deti na našich fotografiách.

Foto: Deň matiek trochu inak

Print Friendly, PDF & Email

V týždni pred oficiálnym Dňom matiek sme okrem nácviku programu podnikali rôzne aktivity k úcte našich najdrahších mamičiek. Tvorili sme ich portréty, obrázky s venovaním i kytice z lúčnych kvietkov. Na záver sme zrealizovali a natočili program pre mamičky, ktorý sme im tentokrát poskytli online cez našu súkromnú stránku MŠ.

Tu ponúkame aspoň malý náhľad vo forme fotografií.

Foto: Deň Zeme v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

22. apríl je už dlhé roky celosvetovo zapísaný ako Deň Zeme. Sú to také meniny našej jedinečnej „modrej planéty“. Každý, kto má rád našu Zem a záleží mu na tom, aby bola zdravá, čistá a spokojná, by sa mal o ňu starať a chrániť ju. Tento deň a vlastne celý týždeň je veľmi významný aj pre naše deti v materskej škole, pretože si spoločne pripomíname a vedieme deti k tomu aké  dôležité je triediť a separovať odpady, recyklovať a čistiť prírodu okolo nás. Deti sa zabavili eko-hrami na školskom dvore, absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia, či zostrojili spoločný eko-strom.

FOTO: Jarné a veľkonočné tradície

Print Friendly, PDF & Email

Prijmite náš pozdrav krátky,

na pekné veľkonočné sviatky.

Nech sú plné zdravia, lásky,

v spoločnosti blízkych 

a bez respiračnej masky.

Nech sa dni naplnia radosťou, pokojom

a korbáče zaženú starosti s koronou!

Ako už býva každoročným zvykom, tak aj s deťmi v našej materskej škole vyháňame Morenu – zimu a choroby a privolávame jar letečkom. Spoločne tvoríme veľkonočné vajíčka a dekorácie a zdobíme veľkonočný veniec pred OÚ.

FOTO: Predvianočný čas v našej MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Aj keď troška neskôr, ale predsa len sa chceme s vami podeliť o pestré, tvorivé, tradičné a zmysluplne strávené spoločné predvianočné chvíle s našimi – vašimi detičkami v našej materskej škole. Napriek obmedzeniam sme sa hrali a prežívali čaro vianočných tradícií tak, ako sa patrí. Zdobili sme vianočný stromček, piekli a zdobili medovníky, čarovali na Lucie, spoznávali tradície štedrého večera a tešili sa z prekvapení pod stromčekom.