Foto: Týždeň detskej radosti

Print Friendly, PDF & Email

Hurá, je tu MDD a s ním spojené veľké množstvo zábavy. Inak tomu nebolo ani tento rok. Napriek niektorým pretrvávajúcim obmedzeniam, sme si s našimi škôlkarmi užili celý týždeň naplno. Týždeň detskej radosti sa niesol v znamení dinosaurov, dinosveta, ale aj zábavy vo forme skákacieho hradu, karnevalu či sladkej studenej odmeny. V pondelok sa deti hravou formou oboznamovali so životom dinosaurov, vytvárali si dinosaury z rôznych materiálov, zúčastnili sa divadielka z Mestskej knižnice Piešťany O troch prasiatkach/Ako išlo vajce na vandrovku. V utorok nás čakala Cesta do Praveku, kde sme sa zahrali na bádateľov a pátrali po dinosaurom poklade prostredníctvom rôznych úloh. V stredu sme si spoločne vytvorili Dinosvet a simulovali výbuch pravekej sopky prostredníctvom prírodovedného pokusu. Vo štvrtok už na deti čakal skákací hrad a športové dinohry na šk. dvore. A v piatok parádny karneval s našimi praktikantkami, ktoré si pripravili pre deti niekoľko tanečných choreografií. A ako sladká bodka na záver – osviežujúca zmrzlina u Notára. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Viac k tomu netreba nič dodať, o všetkom vypovedajú šťastné deti na našich fotografiách.

Foto: Deň matiek trochu inak

Print Friendly, PDF & Email

V týždni pred oficiálnym Dňom matiek sme okrem nácviku programu podnikali rôzne aktivity k úcte našich najdrahších mamičiek. Tvorili sme ich portréty, obrázky s venovaním i kytice z lúčnych kvietkov. Na záver sme zrealizovali a natočili program pre mamičky, ktorý sme im tentokrát poskytli online cez našu súkromnú stránku MŠ.

Tu ponúkame aspoň malý náhľad vo forme fotografií.

Foto: Deň Zeme v MŠ

Print Friendly, PDF & Email

22. apríl je už dlhé roky celosvetovo zapísaný ako Deň Zeme. Sú to také meniny našej jedinečnej “modrej planéty”. Každý, kto má rád našu Zem a záleží mu na tom, aby bola zdravá, čistá a spokojná, by sa mal o ňu starať a chrániť ju. Tento deň a vlastne celý týždeň je veľmi významný aj pre naše deti v materskej škole, pretože si spoločne pripomíname a vedieme deti k tomu aké  dôležité je triediť a separovať odpady, recyklovať a čistiť prírodu okolo nás. Deti sa zabavili eko-hrami na školskom dvore, absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho okolia, či zostrojili spoločný eko-strom.

FOTO: Jarné a veľkonočné tradície

Print Friendly, PDF & Email

Prijmite náš pozdrav krátky,

na pekné veľkonočné sviatky.

Nech sú plné zdravia, lásky,

v spoločnosti blízkych 

a bez respiračnej masky.

Nech sa dni naplnia radosťou, pokojom

a korbáče zaženú starosti s koronou!

Ako už býva každoročným zvykom, tak aj s deťmi v našej materskej škole vyháňame Morenu – zimu a choroby a privolávame jar letečkom. Spoločne tvoríme veľkonočné vajíčka a dekorácie a zdobíme veľkonočný veniec pred OÚ.

FOTO: Predvianočný čas v našej MŠ

Print Friendly, PDF & Email

Aj keď troška neskôr, ale predsa len sa chceme s vami podeliť o pestré, tvorivé, tradičné a zmysluplne strávené spoločné predvianočné chvíle s našimi – vašimi detičkami v našej materskej škole. Napriek obmedzeniam sme sa hrali a prežívali čaro vianočných tradícií tak, ako sa patrí. Zdobili sme vianočný stromček, piekli a zdobili medovníky, čarovali na Lucie, spoznávali tradície štedrého večera a tešili sa z prekvapení pod stromčekom.

FOTO: Navštívil nás Mikuláš

Print Friendly, PDF & Email

     Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku… V piatok 4. decembra navštívil našu škôlku strýčko Mikuláš aj s jeho neposlušnou a pojašenou pomocnicou Čerticou Berticou. Po dobrých raňajkách už netrpezlivo na nich čakali detičky mladšej triedy. Mikulášovi pomohli pomocou tanečnej pesničky pričarovať čerticu, na ktorú po ceste zabudol. Tá deti postrašila, ale najmä pobavila svojimi čertovinami a kto chcel, toho si i poznačila uhlíkom. Deti obdarovali Mikuláša niekoľkými pesničkami, ktoré chceli naučiť spievať aj neposednú čerticu. Nakoniec ich Mikuláš obdaril krásnymi a bohatými balíčkami. Po triede mladších detí si to Mikuláš namieril do triedy starších detí, kde sa scenár opakoval. Deti v staršej triede už boli troška smelšie, a tak sa po otázke „Kto cez rok pomáhal mamine?“ dozvedel i to, že už vysávajú, umývajú riady, ba dokonca aj okná. Po obdarovaní sa ešte Mikuláš s Čerticou Berticou spolu s „veľkáčmi“ na pamiatku odfotili.

FOTO: Nezaháľame ani počas Covidu

Print Friendly, PDF & Email

I keď máme tento školský rok obmedzené možnosti a nemôžeme si ho v materskej škole spestriť tak, ako sme zvyknutí – nekonajú sa žiadne spoločné a spoločenské akcie, poznávacie výlety ani kultúrne exkurzie a predstavenia, o zábavu, hry a zážitkové vzdelávanie nie sú „naše“ deti ukrátené. Prostredníctvom rôznych inovačných metód vzdelávania formou hier, pokusov, bádania či experimentovania realizujeme tvorivé vzdelávacie aktivity každý týždeň na aktuálne  témy zaradené v našom výchovno-vzdelávacom pláne. Deti majú tak možnosť oboznamovať sa v jesennom období atraktívnou a hravou formou s počasím, živou a neživou prírodou, ľudským telom a adventnými tradíciami. Prostredníctvom pokusov skúmajú a vytvárajú si vlastné predstavy o jesennom počasí, rozlišujú na základe vlastných pozorovaní a porovnávaní živú i neživú prírodu, prepájajú prírodniny s výtvarnou sférou a zmyslami – hmat, zrak. Zážitkovým učením spoznávajú vonkajšie i vnútorné časti ľudského tela a všetky zmysly. Hrajú sa na doktorov a pacientov, liečia úrazy a bežné choroby, spoznávajú ľudskú kostru a vnútorné orgány v tvorivom a zábavnom procese.

Foto: Šarkaniáda 2020

Print Friendly, PDF & Email

“Lieta šarkan pomaličky,

pozdravuje lastovičky.

Chvostom krúti sem i tam-

šťastnú cestu želám vám”

Posledné dva týždne, v období od 19.10. do 30.10. (29.10.)2020 sa naše detičky oboznamujú hravou a tvorivou formou s témou Šarkany. Najskôr v triede starších detí, teraz v triede mladších. A keďže najzábavnejšou časťou tejto témy býva vždy Šarkaniáda, nevynechali sme ju ani tento rok. Samozrejme za prísnejších podmienok a oddelene, každá trieda zvlášť. A tak v posledných dňoch poletovali na našom školskom dvore okrem detí aj pestrofarebné šarkany rôznych tvarov. Počasie nám prialo a vietor robil presne to, čo mal – fúkal ako sa patrí.  Radosť v očkách detí bola pre nás najväčšou odmenou  v týchto ponurých a neistých dňoch. 

Foto: Deň zdravej výživy

Print Friendly, PDF & Email

V tomto jesennom čase plnom zdravotných neduhov, vírusov  a bacilov sme sa my v materskej škole rozhodli tomu postaviť ako sa patrí… a to poriadnym oslávením Dňa zdravej výživy, v piatok 16.10.2020. Oslavovalo sa pohybom a tvorivou hrou spolu s ďalšími bojovníkmi proti chorobám – zeleninou a ovocím. Deti v mladšej triede si zeleninkou ozdobili desiatové chlebíky a vytvorili si doslova  smajlíkov na zjedenie. Spoločne si poskladali zeleninového kamoša – Kapustníka, s maskou na očiach rozoznávali druhy zeleniny, súťažili v lyžicovom slalome a sadení zemiakov. Deti staršej triedy si vyskúšali, aké je to jesť banán po slepiačky,  či kto prvý vypije mrkvový džús. Zahrali sa na zeleninových umelcov a z rôznych druhov zeleniny vytvárali ľudské portréty. zahrali sa na čašníkov, kde po zdolaní prekážkovej dráhy s jablkom na tácke mali obslúžiť svojho zákazníka. Všetky deti získali za účasť diplomy, ktoré si môžu vymaľovať i malú pozornosť.