Foto: Rozprávkový park Rakovice

Print Friendly, PDF & Email

“Kde bolo, tam bolo…” touto frázou začínajú mnohé známe rozprávky. My sme sa, nie do jednej, ale hneď do niekoľkých preniesli v piatok 7.júna do obce Rakovice. V obecnom parku čakalo na deti mnoho známych klasických i moderných rozprávok a úloh, ktoré museli splniť, aby pomohli ich hlavným hrdinom. V rybníku lovili rybky a pomáhali žabkám naskákať do vody, hádali meno Martinka Klingáča, Popoluške pomohli dostať sa včas na bál, rozosmievali smutného šaša, skladaním veľkých puzzle sa zachraňovali pred čertovým vrecom, trom prasiatkam pomáhali stavať dom, zalietali si s ježibabou na metle a veľa ďalších zábavných zážitkov. Keď prešli všetky stanovištia v kráľovstve dostali od kráľovnej a ostatných členov rodiny sladučké odmeny. Strávili sme tak doobedie plné príjemných zážitkov a smiechu. 

Olympiáda materskej školy

Print Friendly, PDF & Email

“Športom ku zdraviu”… aj týmto heslom sa riadi naša škôlka, a preto ani tento rok nechýbala medzi koncoročnými akciami Olympiáda materskej školy. Za pochodu, s úsmevom na tvári a športovým nasadením vlajkonosiči spolu s olympijským ohňom a ostatnými deťmi vo štvrtok 6.júna otvorili už tradičnú škôlkarsku olympiádu. Po poriadnej rozcvičke sme sa rozdelili na dva športové tímy, v ktorých deti súťažili v troch disciplínach: hode do diaľky, skok do diaľky z miesta a behu. Tí najlepší z oboch tried sa postavili na stupne víťazov a odniesli si domov bronzové, strieborné a zlaté medaile. Víťazi z prvých miest boli odmenení aj zlatými pohármi. Všetky deti dostali za snahu a účasť diplomy a olympijské medaile. 

Umiestnenie: staršia trieda

dievčatá: 1.miesto – Hanka Michalková, 2.miesto – Michaela Juricová, 3.miesto – Aneta Besedová

chlapci: 1.miesto – Timotej Seitler, 2.miesto – Lukáš Ťupek, 3.miesto – Dominik Bielik

mladšia trieda

dievčatá: 1.miesto – Sabína Urbanová, 2.miesto – Kristína Kosová, 3.miesto – Natália Klčová

chlapci: 1.miesto – Richard Štefanka, 2.miesto – Lukáš Krajčír, 3.miesto – Marek Tarkoš

 

Deň detí pre našich škôlkárov

Print Friendly, PDF & Email

Týždeň venovaný deťom celého sveta sme v materskej škole ukončili v piatok 31.mája návštevou Legovne a atrakcií v mestskom parku Piešťany. Deti si ako poznávacie znamenie zobrali so sebou žlté šiltovky, každú vlastnoručne pokreslenú a podpísanú (mladším deťom podpísali pani učiteľky). Rozdelení na dve skupiny podľa tried, si najskôr malé deti vyskúšali tímovú prácu a v Legovni skladali kráľa zvierat – leva z kociek Duplo. Nechýbala ani šmýkačková zábava. Staršie deti zatiaľ športovali a zabávali sa na atrakciách v parku. Po hodine sa triedy vystriedali a staršie deti si z lega Duplo rovnako tímovou prácou poskladali slona. Spokojní a “spoločensky” unavení sme sa v obedňajších hodinách vrátili do škôlky.

FOTO: Pre mamičky z lásky

Print Friendly, PDF & Email

Máj je lásky čas. Lásku treba prijímať, ale hlavne dávať. A tento nezištný dar nám od prvého dňa nášho života dáva najmilovanejšia osoba, naša mama. Preto si aj ona zaslúži byť obdarovaná. Jeden deň v roku je venovaný iba jej, na oslavu jej lásky, obetavosti a starostlivosti – Deň matiek. V nedeľu 19. mája dali svojím mamám jeden veľký darček aj deti z materskej a základnej školy v Krakovanoch. Deti z materskej školy pripravili spolu s pani učiteľkami hudobno – recitačný program, v ktorom sa osobitne prezentovali obe triedy. Mladšie detičky sa predstavili pásmom básničiek, tančekov a pesničiek pre mamičku. Staršie deti a predškoláci zdramatizovali upravenú časť básní a tančekov zo Zlatej brány od Márie Ďuríčkovej pod názvom “Svadba” vo folklórnom prevedení. Svojím mamičkám spravili na záver radosť darčekom v podobe keramického srdca so svojou fotografiou.

Foto: Cirkusové predstavenie v ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

K životu detí, ale aj dospelákov patrí neodmysliteľne aj radosť, smiech a dobrá zábava. A tak sme prijali pozvanie pani riaditeľky základnej školy a v pondelok 13. mája sa zúčastnili cirkusového predstavenia z Ukrajiny. O desiatej hodine sme sa zhromaždili v telocvični, kde bol pripravený bohatý program v podaní dvoch artistov. Pestré vystúpenie odštartovali žonglérskym číslom, nechýbali rôzne kúzla, akrobatické a artistické kúsky, ale aj vtipné čísla s interakciou detí z obecenstva. Na záver potešila všetkých bublinová šou. Do škôlky sme odchádzali s dobrou náladou, príjemne pobavení.

Foto: Bábkové divadlo – Mama, ocko a ja

Print Friendly, PDF & Email

V týždni s tematickým názvom “Rodina a jej členovia” sa deti zapájali do rôznych vzdelávacích aktivít na túto tému a zážitkovým učením si osvojovali členov rodiny, vzťahy v rodine, domáce práce a podobne. V piatok 3. mája k nám zavítalo bábkové divadielko Slniečko s rovnako tematickým príbehom “Mama, ocko a ja”. V podaní jedného bábkoherca, dvoch veľkých bábok, hudby, spevu a tanca sa deti dozvedeli, že treba poslúchať, upratovať si po sebe a jesť zdravé jedlá.

Foto: Ukážky letov dravcov

Print Friendly, PDF & Email

Vo štvrtok 25. apríla sme mali možnosť spolu s deťmi pozorovať a zažiť v areáli materskej školy ukážky letov vzácnych operených dravcov. Navštívili nás sokoliari, aby nám predviedli, čo dokážu ich skrotení zverenci. Predstavili nám druhy, ako napríklad: výr skalný, plamienka, orol, sokol. Pani učiteľky boli čiastočne preskúšané z ornitológie a dozvedeli sme sa mnoho nových zaujímavostí. Najväčší úspech mal výr skalný, ktorý svojou majestátnosťou, krásou a obrovskými oranžovými očami zaujal všetky deti i pani učiteľky.

Deň otvorených dverí 2019

Print Friendly, PDF & Email

Počas veľkonočného týždňa mali možnosť rodičia i rodinní príslušníci detí nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu v našej materskej škole. V stredu 17.apríla sme zorganizovali už tradičný Deň otvorených dverí. Od 7:30 do 10:30 sa rodičia, starí rodičia, ale aj mladší súrodenci zapájali do hravých tvorivých aktivít, pozorovali denný doobedňajší režim, zdravotné cvičenie a cielené vzdelávacie aktivity svojich ratolestí a prácu pani učiteliek v oboch triedach.

Foto: Exkurzia v ZŠ

Print Friendly, PDF & Email

V stredu 3.4.2019 sme sa s triedou starších detí a najmä predškolákov vybrali na pozvanie p. riaditeľky  Evy Seitlerovej na exkurziu do základnej školy v Krakovanoch. Začali sme v triede prváčikov, kde sme nahliadli na hodinu Čítania a predškoláci si vyskúšali sedieť v školských laviciach. Prváci najskôr samostatne pracovali, tak sme ich v tichosti pozorovali a potom nám predviedli, ako vedia čítať. Na oplátku im naši škôlkari povedali pár básničiek a vymenovali písmenká, ktoré už poznajú. Postupne sme nahliadli do tried druhákov, tretiakov aj štvrtákov. V každej nás pekne privítali. V telocvični nám druháci predviedli rozcvičku, do ktorej sa zapojili aj škôlkari. Vyskúšali si aj hod loptou na basketbalový kôš. V počítačovej učebni nás pani riaditeľka oboznámila s programami, ktoré sa žiaci učia používať a tvoriť v nich jednoduché animácie. Na záver dostali deti sladkú odmenu.

Foto: Prvá pomoc s Falck Academy

Print Friendly, PDF & Email

V rámci tematického týždňa V zdravom tele zdravý duch navštívila našu škôlku v utorok 2.4.2019 zdravotnícka organizácia Falck Academy so vzdelávacím programom určeným na poskytnutie prvej pomoci pre škôlkarov a prvý stupeň základných škôl Rozprávka o medveďovi Mišovi. Škôlkari aj školáci sa prostredníctvom zážitkového učenia na plyšových medvedíkoch, ale aj kamarátoch učili základným postupom poskytnutia prvej pomoci. Všetko prebiehalo za asistencie vyškolených zdravotníčok a plyšového maskota – medveďa Miša.